วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

อานิสงส์ของการนั่งสมาธิ หรือเดินจงกรม

นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาที(หรือเดินจงกรมก็ได้)

อานิสงส์

 • เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
 • เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย
 • จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ
 • ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน ผิวพรรณผ่องใส
 • สุขภาพกายและจิตแข็งแรง
 • เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

ที่มา : น่ารัก ดอท คอม

อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 หรือ ศีล 8

รักษาศีล5 หรือศีล8

อานิสงส์

 • ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก
 • ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์
 • ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
 • กรรมเวรจะไม่ถ่าโถม
 • ภัยอันตรายไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้าปกปักษ์รักษา

ที่มา : น่ารัก ดอท คอม

อานิสงส์ของการให้เงินแก่คนเดือดร้อน

ให้เงินขอทาน,ให้เงินคนที่เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม)

อานิสงส์

 • ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า
 • ไม่ตกทุกข์ได้ยาก เกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน
 • ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลงจะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

ที่มา : น่ารัก ดอท คอม

อานิสงส์ของการให้ทุนการศึกษา

ให้ทุนการศึกษา,บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ,อาสาสอนหนังสือ

อานิสงส์

 • ทำให้มีสติปัญญาดี
 • ในภพต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญา
 • ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้
 • สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม

ที่มา : น่ารัก ดอท คอม

อานิสงส์ของการบริจาคเลือดหรือร่างกาย

บริจาคเลือดหรือร่างกาย

อานิสงส์ :

 • ผิวพรรณผ่องใส
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ช่วยต่ออายุ
 • ต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก
 • เทพยดาปกปักรักษา
 • ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า
 • ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง

ที่มา : น่ารัก ดอท คอม

อานิสงส์ของการไถ่ชีวิตสัตว์

ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ

อานิสงส์ :

 • ช่วยต่ออายุ
 • ขจัดอุปสรรคในชีวิต
 • ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป
 • ให้ทำมาค้าขึ้น
 • หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด
 • ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส เป็นอิสระ

ที่มา : น่ารัก ดอท คอม

อานิสงส์ของการทำหนังสือธรรมะ

ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน
อานิสงส์ เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง

 • ผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาถ ยศ สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น
 • เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

ที่มา : น่ารัก ดอท คอม